کادر مدرسه

کادر مدرسه

                                                                  اسامی همکاران دبیرستان هورمند

                                                                                                                  سال تحصیلی 99-98

ردیف

نام

نام و نام خانوادگی

سمت

1

یاسمن

قرائی

معاون آموزشی

2

مریم

نریمانی

معاون پرورشی

3

الهام

پاکزاد

معاون اجرایی

4

منیژه

شادلو

مشاور

5

پوران

ابراهیم

دبیر عربی و  پیام آسمانی

6

مریم

الماسیان

دبیر ادبیات

7

ستاره

اسلامی

دبیر ریاضی

8

سامره

مفتون

دبیر شاهنامه خوانی

9

فاطمه

عسگری

دبیر علوم (زیست و شیمی)

10

شهرزاد

اسفندیاری

دبیر علوم (فیزیک)

11

لیلا

یزدیان

دبیر مطالعات اجتماعی

12

زهرا

یزدیان

دبیر کار و فناوری

13

مرضیه

سلیمی زاده

دبیر زبان انگلیسی

14

خدیجه

کلاکی

دبیر هنر

15

مهشید

عظیمی گهر

دبیر ورزش

16

مهناز

خدابنده

دبیر مهارت ها

 

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top