دبیرستان دخترانه دوره اول هورمند - بهترین دبیرستان دخترانه منطقه 5 - باغ فیض - اشرفی اصفهانی

آغاز امتحانات مجازی

اولیا گرامی و دانش آموزان عزیز و کوشا ضمن آمادگی درسی برای امتحانات خود، از مهیا بودن شرایط محیطی(آرامش ، تغذیه مناسب و …) و اتصال قوی اینترنت خود نیز اطمینان حاصل نمایید.

نظر شما برای “آغاز امتحانات مجازی”