دبیرستان دخترانه دوره اول هورمند - بهترین دبیرستان دخترانه منطقه 5 - باغ فیض - اشرفی اصفهانی

آغاز ترم جدید

دخترای خوب مدرسه هورمند، ترم جدید رو امیدوارم با تمام توان شروع کنید و در درس هاس خود موفق بشید.

نظر شما برای “آغاز ترم جدید”