مجتمع آموزشی نرجس نو (پیش دبستان - دبستان - دبیرستان دوره اول )

آغاز سال تحصیلی

حضور دانش آموزان پایه هفتم

دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی در مدرسه حضور یافتند.

به مناسبت اولین روز حضور دانش آموزان پایه هفتم در مدرسه به هر یک از آنها تحفه ای ناقابل تقدیم شد.

نظر شما برای “آغاز سال تحصیلی”