دبیرستان دخترانه دوره اول هورمند - بهترین دبیرستان دخترانه منطقه 5 - باغ فیض - اشرفی اصفهانی

آغاز سال تحصیلی

حضور دانش آموزان پایه هفتم

دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی در مدرسه حضور یافتند.

به مناسبت اولین روز حضور دانش آموزان پایه هفتم در مدرسه به هر یک از آنها تحفه ای ناقابل تقدیم شد.

نظر شما برای “آغاز سال تحصیلی”