دبیرستان دخترانه دوره اول هورمند - بهترین دبیرستان دخترانه منطقه 5 - باغ فیض - اشرفی اصفهانی

برگزاری اولین جلسه کلاس های حضوری

اولین جلسه حضوری کلاس های درس در ترم دوم روز یکشنبه مورخ 12 بهمن ماه برگزار خواهد.
دانش آموزان مشتاق به شرکت در این کلاس میتوانند از ساعت 8:30 تا 12:00 در مدرسه حضور بیابند.

به امید دیدار یکایک شما عزیزان

نظر شما برای “برگزاری اولین جلسه کلاس های حضوری”