دبیرستان دوره اول دخترانه هورمند (غیردولتی) - بهترین دبیرستان دخترانه محدوده باغ فیض ، پونک ، مرزداران

جلسه فضای مجازی و کرونا

حضور سرگرد احمدی برای بیان توضیحات تخصصی در ارتباط با فضای مجازی و نحوه استفاده صحیح از آن در ایام کرونا و تحصیل مجازی دانش آموزان

نظر شما برای “جلسه فضای مجازی و کرونا”