دبیرستان دخترانه دوره اول هورمند - بهترین دبیرستان دخترانه منطقه 5 - باغ فیض - اشرفی اصفهانی

جلسه فضای مجازی و کرونا

حضور سرگرد احمدی برای بیان توضیحات تخصصی در ارتباط با فضای مجازی و نحوه استفاده صحیح از آن در ایام کرونا و تحصیل مجازی دانش آموزان

نظر شما برای “جلسه فضای مجازی و کرونا”