مجتمع آموزشی نرجس نو (پیش دبستان - دبستان - دبیرستان دوره اول )

درس نوزدهم مطالعات اجتماعی


در این ویدئو به تدریس درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پرداخته شده است


نظر شما برای “درس نوزدهم مطالعات اجتماعی”