دبیرستان دخترانه دوره اول هورمند - بهترین دبیرستان دخترانه منطقه 5 - باغ فیض - اشرفی اصفهانی

درس نوزدهم مطالعات اجتماعی


در این ویدئو به تدریس درس نوزدهم مطالعات اجتماعی پرداخته شده است


نظر شما برای “درس نوزدهم مطالعات اجتماعی”