دبیرستان دخترانه دوره اول هورمند - بهترین دبیرستان دخترانه منطقه 5 - باغ فیض - اشرفی اصفهانی

دست سازه پایه نهم(آشپزی)

درس کارو فناوری

دبیر: سرکار خانم یزدیان

آیلین جوان

نظر شما برای “دست سازه پایه نهم(آشپزی)”