مجتمع آموزشی نرجس نو (پیش دبستان - دبستان - دبیرستان دوره اول )

دست سازه پایه هفتم(بازیافت)

درس کارو فناوری

دبیر: سرکار خانم یزدیان

هلنا نقیبی

نظر شما برای “دست سازه پایه هفتم(بازیافت)”