دبیرستان دوره اول دخترانه هورمند (غیردولتی) - بهترین دبیرستان دخترانه محدوده باغ فیض ، پونک ، مرزداران

دست سازه پایه هفتم(بازیافت)

درس کارو فناوری

دبیر: سرکار خانم یزدیان

هستی فرهادی

نظر شما برای “دست سازه پایه هفتم(بازیافت)”