دبیرستان دخترانه دوره اول هورمند - بهترین دبیرستان دخترانه منطقه 5 - باغ فیض - اشرفی اصفهانی

طرح کوچ

ضمن تشکر ویژه از دانش آموزان که اطلاعات خود را در زمان مقرر و بصورت صحیح ارسال کردند، مرحله دوم طرح کوچ آغاز شده است.
خواهشمندیم اطلاعات قد وزن خود را به دبیر ورزش ارسال کنید.

نظر شما برای “طرح کوچ”