مجتمع آموزشی نرجس نو (پیش دبستان - دبستان - دبیرستان دوره اول )

علوم تجربی هفتم

فصل چهارم: مواد پیرامون ما

با تشکر از دبیر عزیز سرکار خانم کاظمی و دانش آموزان خوبشان

نظر شما برای “علوم تجربی هفتم”