دبیرستان دخترانه دوره اول هورمند - بهترین دبیرستان دخترانه منطقه 5 - باغ فیض - اشرفی اصفهانی

فعالیت های برگزیده

جشنواره غذای امسال به دلیل وجود کرونا و محدودیت های اجرایی موجود بصورت حضوری برگزار نشد، اما با وجود زحمت های فراوان و پیگیری های مکرر سرکار خانم یزدیان عزیز (دبیر کاروفناری) امسال هم دانش آموزان خوبمان توانستند در جوی کاملا متفاوت و جذاب بطور اینترنتی و آنلاین این جشنواره را برگزار کند که با […]

درس کارو فناوری دبیر: سرکار خانم یزدیان هستی فرهادی

کاروفناوری دبیر: سرکار خانم یزدیان پایه هشتم

درس کارو فناوری دبیر: سرکار خانم یزدیان آیلین جوان

درس کارو فناوری دبیر: سرکار خانم یزدیان هستی فرهادی

درس کارو فناوری دبیر: سرکار خانم یزدیان هلنا نقیبی

درس کارو فناوری دبیر: سرکار خانم یزدیان عسل احمدی