دبیرستان دخترانه دوره اول هورمند - بهترین دبیرستان دخترانه منطقه 5 - باغ فیض - اشرفی اصفهانی

نفرات برتر ماه

تبریک فراوان خدمت اولیا و دانش آموزان عزیز پایه نهم، به امید دیدن موفقیت های بیشتر شما عزیزان.

تبریک فراوان خدمت اولیا و دانش آموزان عزیز پایه هشتم، به امید دیدن موفقیت های بیشتر شما عزیزان. 1- نیلرام کیادی2-رونیکا مولائی پور3- هستی خادمی4- وانیا احفاد5- سحر مقدس6-عسل رضایی

تبریک فراوان خدمت اولیا و دانش آموزان عزیز پایه هفتم، به امید دیدن موفقیت های بیشتر شما عزیزان. 1- تینا پالیزبان2- هستی فرهادی3- آدرینا علیئی4- مینو واعظی5- هلنا نقیبی6- سارینا مسکرزاده

تقدیر از دانش آموزان پر تلاش و زحمت کش در آبان ماه